Sứ Hoa

Pot

Âu/ thố tiềm gia đình

Bowl

Bát gia đình

Plate

Đĩa gia đình

Plate

Tô gia đình

Cup/glass

Ca/ly/cốc