Trao “Quỹ Trái tim cho em” – Công ty Sứ Long Phương

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn, Công ty Sứ Long Phương trao kinh phí hỗ trợ mổ tim cho em Nguyễn Thị Thanh Hằng, 6 tuổi, xã Việt Hùng (Quế Võ).

2 em được trao Quỹ trái tim cho em gồm: Phạm Thị Ngọc Thương, 2 tuổi, xã Việt Đoàn (Tiên Du) và Nguyễn Thị Thanh Hằng, 6 tuổi, xã Việt Hùng (Quế Võ), tổng trị giá 50 triệu đồng, do Công ty Sứ Long Phương tài trợ. Đây là 2 em bị dị tật tim bẩm sinh, hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, đang nằm điều trị tại Bệnh viện E (Hà Nội).

Được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 7 năm 2014, tính đến nay Quỹ trái tim cho em của Công ty Sứ Long Phương đã tài trợ cho 6 em trong tỉnh bị dị tật tim bẩm sinh, tổng trị giá hơn 300 triệu đồng.