Author page: Phuong Long

Sứ cho người Việt

Với suy nghĩ “Tại sao chúng ta phải nhập khẩu mặt hàng này trong khi chúng ta cũng có thể sản xuất được từ chính nguồn nguyên liệu và nguồn lao động trong nước?” Suy nghĩ ấy cứ trở đi trở lại trong đầu ông Nguyễn Tiến Long Giám đốc Công ty sứ...

Đọc tiếp